Reklamní balíčkovou akci nelze aplikovat na záruční servisy, servisy určené na prodloužení záruky, servisy spojené s výjezdem technika, servisy mimo pracovní dny, servisy v pracovních dnech mezi 18:00 - 7:00 hod., servisy o svátcích a dnech pracovního klidu.